Jan Wierzejski – przewodniczący Rady

Tomasz Gut– zastępca przewodniczącego

Tomasz Sobański-sekretarz

Aniela Strama – Cukier -skarbnik

Andromeda Harasimowicz

Joanna Szafirska

Monika Strama

Bożena Jakubiak

Monika Michniewska