Adam Dawiec z klasy VIII, uczeń naszej szkoły został przyjęty do Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane.
Jak się dowiedzieliśmy, „celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta jest przede wszystkim włączenie młodszych mieszkańców miasta w procesy podejmowanych decyzji. Istnienie rady ma wpływać na budowę świadomości obywatelskiej czy kształtowanie wśród młodzieży postaw dotyczących samorządności”. Wśród przedstawicieli rady znajdzie się od teraz również uczeń klasy ósmej Adam Dawiec, będący członkiem fakultetu muzycznego, pełniący również funkcję przewodniczącego naszej szkoły.
– Jestem zadowolony, iż mogę reprezentować Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną poza jej murami w Młodzieżowej Radzie Miasta i będę dążył do jak najlepszego wykonania postawionych sobie zadań – powiedział Adam Dawiec.

Wojciech Widera