W piątek 29.11.2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Dunajcu  odbyło się podsumowanie projektu „Dojrzeć swoją Małą Ojczyznę”, w którym uczestniczyli również uczniowie z naszej szkoły. Przygotowano wystawę prac plastycznych i projekcje pokazujące przebieg wydarzeń.

Zajęcia plastyczne w ramach projektu odbywały się przez dwa miesiące od września do października. W naszej szkole uczestniczyły w nich uczennice z fakultetu plastycznego oraz kilka osób z klasy VI. Realizowanie prac odbywało się w czasie zajęć i wycieczek górskich prowadzonych przez pomysłodawców panią  Agatę Jóźwiak  i pana Lecha Żurkowskiego oraz  tatrzańskiego przewodnika pana Mirosława Rzepkę. W  czasie wernisażu wystawy odbyło się wręczenie dyplomów i katalogów wystawy uczestnikom projektu. Spotkanie uświetnił występ uczniów szkółki muzyki góralskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu oraz Pauliny Rzepki z naszej szkoły.

Wojciech Widera

fot. Aleksandra Bulas, Ewa Czerwieniec