Teresa Wierzejska, Maksymilian Bienias i Szymon Stankiewicz  z klasy 5 zostali laureatami XXIII Ogólnopolskiego i XXXVII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2019. Zostali dostrzeżeni pośród 509 uczestników konkursu, którzy nadesłali ponad 1200 prac. Uczniów przygotowała pani Agnieszka Warek-Leks.

Przewodniczącym jury Lipy jest Tomasz Jastrun (polski poeta, prozaik, eseista, felietonista, krytyk literacki, autor książek dla dzieci, długoletni współpracownik paryskiej „Kultury”). Podczas finałowej gali podkreślał wysoki poziom konkursu. Stwierdził również, że obserwuje od kilku widoczną tendencję do kurczenia się poezji na rzecz prozy. – W końcu młodzi ludzie piszą tysiące listów w Internecie – to niewątpliwie znak czasu – podsumował konkurs Tomasz Jastrun.

Nasi laureaci wzięli udział w gali, która odbyła się w Bielsku Białej 18 października (piszemy o tym późno, ale zawsze warto się chwalić). Było to interesujące spotkanie oprawione występem Czesława Mozila. Było to połączenie monodramu, stand-upu i koncertu. Czesław Mozil przedstawił zabawne i wzruszające historie z życia podwójnego emigranta żyjącego pomiędzy Polską i Danią. Oprawę muzyczną dla wręczanych, indywidualnych dedykacji zapewniła gra na fortepianie towarzyszącego Lipie od 37 lat Janusza Kohuta.

(red)

fot. Marta Krzeptowska