Informacja w związku z akcją strajkową pracowników oświaty

W związku z przystąpieniem szkoły do strajku pracowników oświaty informujemy,

że 10 kwietnia 2019 r. w szkole zostaną zorganizowane dla uczniów zajęcia opiekuńcze.

Planowane zajęcia dydaktyczne w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Artystycznej nie odbędą się.

Uczniowie oczekujący na lekcje instrumentu będą mieli zapewnioną opiekę.

Egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem (w budynku gimnazjum nr 2).