N A B Ó R

na rok szkolny 2018/2019

do klasy I

 • Państwowej Ogólnokształcącej  Szkoły Artystycznej

ośmioletnia szkoła podstawowa  z programem artystycznym.

W szkole prowadzona jest nauka gry na:

  fortepianie,

  skrzypcach,

  wiolonczeli,

  gitarze,

  flecie,

  klarnecie,

  saksofonie,

  trąbce,

  akordeonie

  oraz w zespołach

instrumentalnych i wokalnych


a także zajęcia plastyczne, teatralne,

taneczne, literackie


Poradnictwo dotyczące warunków rekrutacji,

programu kształcenia i warunków

nauki w szkole odbywa się w marcu i kwietniu w

budynku ZPSA.


Informacje w sekretariacie szkoły

Zakopane , ul Sienkiewicza 12

tel. 18 20 141 58 lub 18 20 126 19

w godzinach 8 00 – 18.00

lub na stronie internetowej: www.zpsa.edu.pl


Nauka w szkole jest bezpłatna,

wnosi się jedynie dobrowolną opłatę w

formie darowizny na

Fundusz Szkoły w wysokości 30 zł

miesięcznie oraz na Radę Rodziców

( kwotę ustala się na pierwszym zebraniu

Rady Rodziców )

Istnieje możliwość

wypożyczenia instrumentu

( opłata 15 zł miesięcznie )