N A B Ó R

na rok szkolny 2019/2020

do klasy I

  • Państwowej Ogólnokształcącej  Szkoły Artystycznej

ośmioletnia szkoła podstawowa  z programem artystycznym.

W szkole prowadzona jest nauka gry na:

fortepianie,

skrzypcach,

wiolonczeli,

gitarze,

flecie,

klarnecie,

saksofonie,

trąbce,

akordeonie

oraz w zespołach

 

instrumentalnych i wokalnych

 

a także zajęcia plastyczne, teatralne,

 

taneczne, literackie

 

Poradnictwo dotyczące warunków rekrutacji,

programu kształcenia i warunków

nauki w szkole odbywa się w marcu i kwietniu w

budynku ZPSA.

 

Informacje w sekretariacie szkoły

Zakopane , ul Sienkiewicza 12

tel. 18 20 141 58 lub 18 20 126 19

w godzinach 8 00 – 18.00

lub na stronie internetowej: www.zpsa.edu.pl

 

Nauka w szkole jest bezpłatna,

wnosi się jedynie dobrowolną opłatę w

formie darowizny na

Fundusz Szkoły w wysokości 30 zł

miesięcznie oraz na Radę Rodziców

( kwotę ustala się na pierwszym zebraniu

Rady Rodziców )

Istnieje możliwość

wypożyczenia instrumentu

( opłata 15 zł miesięcznie )