TERMINY ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH

DLA KANDYDATÓW DO POSA

22 marca 2019

29 marca 2019

3 kwietnia 2019

5 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019

17 kwietnia 2019

24 kwietnia 2019

godziny zajęć

16.00 – 16.45

 

  • Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 9 lat
  • Rodzice najpierw wypełniają kwestionariusz
  • Na zajęcia przynosimy zmienne obuwie
  • Rodzice odbierają dzieci bezpośrednio po skończonych zajęciach (dziecko jest pod opieką nauczyciela wyłącznie w czasie zajęć)
  • Aby uniknąć samodzielnego wychodzenia dzieci z zajęć, proszę o dopilnowanie aby dzieci korzystały z toalety przed zajęciami