26 października 2015 klasa I będzie uczestniczyła w warsztatach Artystyczna Euforia, organizowanych przez Towarzystwo im. M. Karłowicza.