I. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do I klasy gimnazjum POSA (na kierunek muzyka, plastyka, literatura) powinni dostarczyć następujące dokumenty:

1. kwestionariusz (do pobrania na stronie internetowej www.zpsa.edu.pl lub w sekretariacie szkoły)

2. odpis ocen z I semestru klasy VI

3. świadectwo z klasy V

4. odpis proponowanych, potwierdzonych przez szkołę ocen na koniec VI klasy

5. świadectwo z klasy VI (po zakończeniu roku szkolnego

6. wyniki z kompetencji (po uzyskaniu wyników)

II. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do I klasy gimnazjum POSA na wydział literatury i plastyki  dostarczają:

1. teczkę prac (należy w niej zgromadzić prace, które w ocenie kandydata poświadczają zainteresowanie w określonym kierunku: plastycznym lub literackim, w teczce mogą się znaleźć prace wykonane podczas zajęć szkolnych w szkole podstawowej, podczas zajęć w kołach zainteresowań, dyplomy poświadczające sukcesy w konkursach w danej dziedzinie)

2. prace na zadany temat:

a) Zadania dla kandydatów  do gimnazjum POSA, wydział literatury

 • Rozwiń w formie wiersza temat:  Między wszystkim, co żyje, istnieje bliska, pełna tajemnicy współzależność
 • Napisz recenzję dowolnego filmu uwzględniając jego treść, walory artystyczne, scenariusz, grę aktorów.
 • Świat smutny czy wesoły ?- Twoja recenzja w liście lub kartce z pamiętnika.
 • Twoja klasa może wyjechać na plener artystyczny do dowolnej stolicy europejskiej. Ty masz podjąć decyzję. Które miasto wybierzesz i dlaczego?
 • Napisz krótkie przemówienie, w którym spróbujesz przekonać słuchaczy, że „Ziemia nasza jest cudownym miejscem zamieszkania”
 • Jestem, kim jestem – autocharakterystyka

b) Zadania dla kandydatów  do gimnazjum POSA, wydział plastyczny

 • Zadanie z wyobraźni, w technice collage ( kolaż), pt.” Magiczny ogród”-format A-3
 • Zadanie z wyobraźni, technika – malarstwo pt.”Woda”-format A-3
 • Studium martwej natury, rysunek ołówkiem, z użyciem światłocienia – format A-3
 • Studium martwej natury, malarstwo lub pastel, format A-3
 • Studium postaci siedzącej, rysunek ołówkiem z użyciem światłocienia – format A-3
 • Studium postaci stojącej, malarstwo lub pastel, format A-3
 • Szkice ołówkiem- studium ręki, portret, pejzaż, około 10 sztuk – format A-4
 • Zadanie z wyobraźni w technice czarno białej, wyklejanej (przy użyciu papieru czarnego i białego), pt.”Przestrzeń”
 • Praca pisemna na temat Jestem, kim jestem – autocharakterystyka

III.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do I klasy gimnazjum POSA na wydział muzyki dostarczają:

1. opinię nauczyciela instrumentu, nauczyciela kształcenia słuchu i audycji muzycznych o możliwości kontynuowania nauki na kierunku muzycznym (II stopień szkoły muzycznej).

2.  pracę pisemną: Jestem, kim jestem – autocharakterystyka

IV.  Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy I gimnazjum POSA (na kierunek muzyka, plastyka, literatura)  zostaną zaproszeni do napisania testu z wiedzy ogólnej oraz do udziału w warsztatach przygotowawczych, sprawdzających  uzdolnienia kandydatów i oceniających celowość ich przyjęcia. Test dla kandydatów starających się o przyjęcie na wydział plastyki będzie obejmował wiedzę dotyczącą kultury i sztuki Zakopanego.

V.  Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do klasy I gimnazjum POSA otrzymają  informację na temat uzupełnienia różnic programowych. Uczniowie różnice programowe uzupełniają we własnym zakresie na zasadach i w terminie ustalonych przez nauczycieli.