Rekrutacja

N A B Ó R na rok szkolny 2017/2018 do klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. M. Karłowicza w Zakopanem i Filii Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Poroninie do klasy I Państwowej Ogólnokształcącej  Szkoły Artystycznej szkoła podstawowa ogólnokształcąca z programem artystycznym. W szkole prowadzona jest nauka gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, [...]

TERMINY ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH DLA KANDYDATÓW DO POSA i PSM I st. godz. 16:15 – 17:00 21 marca /wtorek/ 28 marca /wtorek/ 4 kwietnia /wtorek/ 11 kwietnia /wtorek/ 25 kwietnia /wtorek/ Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 9 lat Rodzice najpierw wypełniają kwestionariusz Na zajęcia przynosimy zmienne obuwie Rodzice odbierają dzieci bezpośrednio po [...]

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 12 ogłasza NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018 do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej (POSA) (8 letnia szkoła  podstawowa z programem artystycznym) Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza z Filią w Poroninie (PSM) a) o sześcioletnim cyklu kształcenia (dział dziecięcy), b) o czteroletnim cyklu kształcenia (dział młodzieżowy). [...]

Kwestionariusz – szkoła podstawowa

REKRUTACJA 2016 Zajęcia umuzykalniające – terminy 18 III piątek – krótkie spotkanie z rodzicami i zajęcia 1 IV piątek 6 IV środa 8 IV piątek 13 IV środa 15 IV piątek 20 IV środa 22 IV piątek I grupa 15:00 – 15:45 II grupa 15:45 – 16:30 W razie konieczności  III grupa 16:30-17:15 GRUPY MAKSYMALNIE [...]

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 12 ogłasza NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej (POSA) (9 letnia szkoła odpowiadająca 6 klasom szkoły podstawowej i 3 klasom gimnazjum) Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza z Filią w Poroninie (PSM) a) o sześcioletnim cyklu kształcenia (dział dziecięcy), b) o [...]

ZASADY REKRUTACJI DO Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej (9 letnia szkoła odpowiadająca 6 klasom szkoły podstawowej i 3 klasom gimnazjum) O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać kandydaci w wieku od 6-ciu lat W POSA dopuszcza się przyjmowanie do klasy wyższej niż pierwsza, w tym do klasy VII odpowiadającej klasie I gimnazjum . W klasach szkoły [...]