Rekrutacja

N A B Ó R na rok szkolny 2019/2020 do klasy I Państwowej Ogólnokształcącej  Szkoły Artystycznej ośmioletnia szkoła podstawowa  z programem artystycznym. W szkole prowadzona jest nauka gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, akordeonie oraz w zespołach   instrumentalnych i wokalnych   a także zajęcia plastyczne, teatralne,   taneczne, literackie   […]

TERMINY ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH DLA KANDYDATÓW DO POSA 22 marca 2019 29 marca 2019 3 kwietnia 2019 5 kwietnia 2019 10 kwietnia 2019 12 kwietnia 2019 17 kwietnia 2019 24 kwietnia 2019 godziny zajęć 16.00 – 16.45   Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 9 lat Rodzice najpierw wypełniają kwestionariusz Na zajęcia przynosimy […]

Regulamin rekrutacji kandydatów do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem Podstawa Prawna : – Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686) – Ustawa […]

Kwestionariusz kandydata do kl. I 1) Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej 2) Państwowej Szkoły Muzycznej I st.   1.  Imię i nazwisko kandydata ………………………………………………………………………….. 2.  Dokładna data urodzenia ……………………………………………………………………………. 3.  Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………… 4.  PESEL ……………………………………………………………………………………………………… 5.  Aktualny adres zamieszkania ………………………………………………………………………. 6.  Adres zameldowania …………………………………………………………………………………… 7.  Telefon …………………………………………………………………………………………………….. 8.  Dane rodziców (prawnych opiekunów) a.  Matka (imię […]

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 12 ogłasza NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej (POSA) (9 letnia szkoła odpowiadająca 6 klasom szkoły podstawowej i 3 klasom gimnazjum) Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza z Filią w Poroninie (PSM) a) o sześcioletnim cyklu kształcenia (dział dziecięcy), b) o […]

ZASADY REKRUTACJI DO Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej (9 letnia szkoła odpowiadająca 6 klasom szkoły podstawowej i 3 klasom gimnazjum) O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać kandydaci w wieku od 6-ciu lat W POSA dopuszcza się przyjmowanie do klasy wyższej niż pierwsza, w tym do klasy VII odpowiadającej klasie I gimnazjum . W klasach szkoły […]