Rekrutacja

N A B Ó R na rok szkolny 2018/2019 do klasy I Państwowej Ogólnokształcącej  Szkoły Artystycznej ośmioletnia szkoła podstawowa  z programem artystycznym. W szkole prowadzona jest nauka gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, akordeonie oraz w zespołach instrumentalnych i wokalnych a także zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, literackie Poradnictwo dotyczące warunków rekrutacji, […]

TERMINY ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH DLA KANDYDATÓW DO POSA 16 marca 2018 23 marca 2018 6 kwietnia 2018 13 kwietnia 2018 18 kwietnia 2018 20 kwietnia 2018 25 kwietnia 2018 28 kwietnia 2018 godziny zajęć 15.00 – I grupa 15.45 – II grupa Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 9 lat Rodzice najpierw wypełniają […]

Regulamin rekrutacji kandydatów do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem Podstawa Prawna : – Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686) – Ustawa […]

Kwestionariusz – szkoła podstawowa

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 12 ogłasza NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej (POSA) (9 letnia szkoła odpowiadająca 6 klasom szkoły podstawowej i 3 klasom gimnazjum) Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza z Filią w Poroninie (PSM) a) o sześcioletnim cyklu kształcenia (dział dziecięcy), b) o […]

ZASADY REKRUTACJI DO Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej (9 letnia szkoła odpowiadająca 6 klasom szkoły podstawowej i 3 klasom gimnazjum) O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać kandydaci w wieku od 6-ciu lat W POSA dopuszcza się przyjmowanie do klasy wyższej niż pierwsza, w tym do klasy VII odpowiadającej klasie I gimnazjum . W klasach szkoły […]