Zakopane, dnia  27-07-2010 Dotyczy:  wyboru oferty najkorzystniejszej w  przetargu nieograniczonym   na roboty remontowo-budowlane budynku Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem przy ul. Sienkiewicza 12 Uprzejmie informuję ,że zamawiający  w wyniku przeprowadzonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity- Dz.U  z 2010r.  Nr 113  poz. 759, zwaną w […]