O Szkole

Badanie przydatności  odbędzie się: – 4 i 5 maja 2020 r. dla kandydatów do klasy pierwszej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej (POSA) – 20 maja 2020 r. dla kandydatów do klas pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Zakopanem oraz filii PSM w Poroninie Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry […]

N A B Ó R na rok szkolny 2020/2021 do klasy I Państwowej Ogólnokształcącej  Szkoły Artystycznej ośmioletnia szkoła podstawowa  z programem artystycznym. W szkole prowadzona jest nauka gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, akordeonie oraz w zespołach   instrumentalnych i wokalnych   a także zajęcia plastyczne, teatralne,   taneczne, literackie   […]

Zajęcia umuzykalniające dla kandydatów do POSA i PSM   20 marzec 2020 – piątek 27 marzec 2020 – piątek 31 marzec 2020– wtorek 3 kwietnia 2020– piątek 7 kwietnia 2020– wtorek 17 kwietnia 2020– piątek 21 kwietnia 2020– wtorek 24 kwietnia 2020– piątek   WTORKI – 15:45 – 16:30 grupa I 16:30 – 17:15 grupa […]

Kwestionariusz kandydata do kl. I 1) Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej 2) Państwowej Szkoły Muzycznej I st.   1.  Imię i nazwisko kandydata ………………………………………………………………………….. 2.  Dokładna data urodzenia ……………………………………………………………………………. 3.  Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………… 4.  PESEL ……………………………………………………………………………………………………… 5.  Aktualny adres zamieszkania ………………………………………………………………………. 6.  Adres zameldowania …………………………………………………………………………………… 7.  Telefon …………………………………………………………………………………………………….. 8.  Dane rodziców (prawnych opiekunów) a.  Matka (imię […]

  Regulamin rekrutacji kandydatów do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem   Podstawa Prawna : – Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686) […]

Tutaj plik do pobrania (pdf)

Do odczytania potrzebny jest program Acrobat Reader.

  • Możliwość komentowania Statut Szkoły została wyłączona